Jump to the main content block

師資介紹

專任師資

       巖正傑 教授
       系主任
       Cheng-Chieh Yen, Ph.D.
       電 話:04-24730022轉12117
       電子信箱:ycj@csmu.edu.tw
       辦公室位置:正心樓1215G

       研究總表

                                           趙木榮 教授
                                           Mu-Rong Chao, Ph.D.
                                           電 話:04-24730022轉11820或12116 
                                           電子信箱:
mrchao@csmu.edu.tw
                                           辦公室位置:正心樓1215F
                                           個人網頁>>

                                           研究總表

                                           毛義方 教授
                                            I-Fang Mao, Ph.D.
                                           電 話:04-24730022轉12115
                                           電子信箱:
ifmao@csmu.edu.tw
                                           辦公室位置:正心樓1215E

                                           研究總表

                                              劉宏信 教授
                                              Hung-Hsin Liu, Ph.D.
                                              研發長、環境與安全衛生中心主任
                                              電 話:04-24730022轉12114
                                              電子信箱:
hhliu@csmu.edu.tw
                                              辦公室位置:正心樓1215D

                                              研究總表

                                              林彥輝 教授
                                               Yen-Hui Lin, Ph.D.
                                              電 話:04-24730022轉12119
                                              電子信箱:
yann@csmu.edu.tw
                                              辦公室位置:正心樓1215I

                                              研究總表

                                              曾惠馨 教授
                                               Hui-Hsin Tseng, Ph.D.
                                              電 話:04-24730022轉12118
                                              電子信箱:
hhtseng@csmu.edu.tw
                                              辦公室位置:正心樓1215H

                                              個人網頁>>

                                              研究總表

莊正利 教授
Cheng-Li Chuang, Ph.D.
電 話:04-24730022轉12113
電子信箱:
luke@csmu.edu.tw
辦公室位置:正心樓1215C

研究總表

                                            顏慶堂 副教授
                                            Cheing-Tong Yan, Ph.D.
                                            電 話:04-24730022轉12112
                                            電子信箱:
yct@csmu.edu.tw
                                            辦公室位置:正心樓1215B

                                            個人網頁>>

                                            研究總表

                                           李文亮 副教授
                                           William Lee, Ph.D.
                                           電 話:04-24730022轉12120
                                           電子信箱:
wllee@csmu.edu.tw
                                           辦公室位置:正心樓1215J

                                           研究總表

                                           賴全裕 副教授
                                           Chane-Yu Lai, Ph.D.
                                           電 話:04-24730022轉12111
                                           電子信箱:
cylai@csmu.edu.tw
                                           辦公室位置:正心樓1215A

                                           研究總表

                                              盧士一 助理教授
                                              Shih-Yi Lu, Ph.D.
                                              電 話:04-24730022轉12178
                                              電子信箱:
sylu@csmu.edu.tw
                                              辦公室位置:正心樓1231室

                                              研究總表

 

 

兼任師資

  姓 名     

職稱

服務單位

 學歷

陳秋蓉 兼任教授 勞工安全衛生研究所副所長  日本京都府立大學環境衛生工程研究所
簡郁紘 兼任教授 臺中科技大學應用統計系教授 台灣科技大學工業管理系
黃彬芳 兼任教授 中國醫藥大學職業安全與衛生學系暨碩士班專任教授 美國約翰霍普金斯大學流行病學研究所
張振平 兼任副教授 長榮大學職業安全衛生學系暨碩士班副教授  國立臺灣大學環境衛生研究所
李宏萍 兼任助理教授 農委會農業藥物毒物試驗所殘毒管制組組長 國立中興大學化學研究所
林國清 兼任助理教授 台灣省自來水公司總管理處設計副處長 國立交通大學土木工程研究所
曾淑慧 兼任助理教授 衛生署疾病管制局第五組組長 長庚大學臨床醫學研究所
張敏德 兼任副教授級專業技術人員 僑光科技大學工業工程與管理學系技術副教授 中興大學農業機械工程研究所
林瑞章 兼任助理教授級專業技術人員 臺中市消防局簡任技正 中央警官學校消防學系
邱怡川 兼任助理教授級專業技術人員 行政院勞工委員會中區勞動檢查所技正 台灣大學環境工程學研究所
陳國明 兼任講師 行政院勞工委員會中區勞動檢查所課長 中國醫藥大學環境醫學研究所
邱益瑞 兼任講師 台中市消防局第三大隊副大隊長 中央警察大學消防科學研究所